Medicinska dijagnostika

Medicina Rs GrupaZDRAVSTVENE USTANOVE Medicina Rs GrupaDIJAGNOSTIKA Medicina Rs GrupaBOLESTI DOJKE Medicina Rs GrupaLEKARI Medicina Rs GrupaHOME PAGE


Helicocin (amoksicilin, metronidazol)

Glavna tema Opšta grupa | Komentarisanje isključeno | Sreda - 25. Februar 2015.

Sastav: Jedna ovalna film tableta sadrži amoksicilin 750 mg (u obliku tnhidrata), jedna okrugla film tableta sadrži metromdazol 500 mg.

Dejstvo

Helicocin (Amoksicilin) je polusintetski penicilin. Deluje baktericidno nagram pozitivne mikroorganizme i gram negativne mikroorganizme u koje spada i helicobacter pylori.

Medicina Rs Grupa

Panlax (bisakodil)

Glavna tema Gastroenterologija | Komentarisanje isključeno | Sreda - 25. Februar 2015.

Sastav: Jedna tableta sadrži bisakodil 5 mg; jedna supozitorija sadrži bisakodil 10 mg.

Dejstvo

Bisakodil je sintetički nadražajni laksans koji potstiče peristaltiku kolona. Sprečava resorpciju vode i elektrolita iz lumena creva, a u kontaktu sa sluznicom stimuliše parssfrnpatičke rafieks. Latesntni efekt se ispoljava posle 6-10 sati od unošenja leka oralno, u vidu 1-2 formirane stolice. Ovaj latentni period je potreban za transport leka do koiona u kome deluje kao kontaktni laksans. Posle primena supozitorija, laksantni efekt nastaje za 15-60 minuta. Bisakodil se ne resorbuje iz creva i zato nema opasnosti od ozbiljnih neželjenih.

Medicina Rs Grupa

Andol (acidum acetylsalicylicum)

Glavna tema Opšta grupa | Komentarisanje isključeno | Sreda - 25. Februar 2015.

Sastav: Jedna tableta sadržava 300 mg acetilsalicilne kiseline u puferiranom obliku. Pomoćne tvari: laktoza.

Farmakoterapijska grupa i delovanje: Andol sadrži acetilsalicilnu kiselinu koja spada u grupu nesteroidnih protivupalnih lekova. Rabi se u liječenju boli, upale i povišene tjelesne temperature. Učinak ostvaruje kočenjem sinteze prostaglandina. U preporučenim dozama učinkovito djeluje na blagu do umjerenu bol. Analgetski učinak započinje 30 minuta nakon uzimanja lijeka.

Medicina Rs Grupa

Hemopres (hidrohlorotiazid, amilorid)

Glavna tema Kardiologija | Komentarisanje isključeno | Sreda - 25. Februar 2015.

Sastav: Jedna tableta sadrži hidrohlorotiazid 50 mg, amilorid hidrohlorid 5 mg.

Dejstvo

Hemopres aktivne komponente su hidrohlorotiazid i amilorid. Hidrohlorotiazid je diuretik i antihipertenziv. On deluje na mehanizam resorpcije elektrolita u distalnim tubulima, odnosno on povećava izlučivanje natrijuma i hlorida. Hidrohlorotiazid se ne metaboliše, već se izlučuje putem bubrega. Amilorid pose-duje u poređenju sa tiazidnim diureticima slabije natriuretsko, diuretsko i antihipertenzivno delovanje. Inhibicijom reapsorpci-je natrijuma u distalnim tubulima, on smanjuje izlučivanje kali-juma. Hemopres omogućava diuretsko i antihipertenzivno delovanje (prvenstveno zbog hidrohlorotiazida), dok druga aktivna komponenta amilorid sprečava gubitak kalijuma koji može da se javi kod pacijenata koji uzimaju tiazidne diuretike. Početak de-lovanja Hemopres-a nastupa nakon 1-2 sata od uzimanja leka i traje oko 24 sata.

Medicina Rs Grupa

Pipem (pipemidic acid)

Glavna tema Urologija | Komentarisanje isključeno | Sreda - 25. Februar 2015.

Sastav: Jedna kapsula Pipem-a sadrži 200 mg pipemidinske kiseline

Dejstvo

Pipem je uroantiseptik iz reda hinolona sa bakteriostatskim i baktericidnim delovanjem. Selektivno blokira sintezu bakterijske DNK. Deluje na Gram negativne bakterije (E.coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Actinobacter, Proteus Pseudomonas aeruginosa, Proidencija), a u većoj koncentraciji i na gram pozitivne (Staphvlococcus pvogenes). Prednost mu je delotvornost protiv bakterija koje su rezistentne na nalidiksičnu kiselinu i piromidinsku kiselinu. Dobro se i brzo resorbuje iz digestivnog trakta, pik koncentracije se dostiže posle 1 sata. Koncentracija u krvi i tkivima su niske, a u bubrežnom tkivu su znatno više. U urinu se nalazi u aktivnom i nepromenjenom obliku u 96% i izlučuje se preko bubrega. Efekt nije zavistan od Ph urina.

Medicina Rs Grupa

Arifon (indapamid)

Glavna tema Kardiologija | Komentarisanje isključeno | Sreda - 25. Februar 2015.

Sastav: Jedna tableta sadrži 2,5 mg indapamid hemihidrata.

Dejstvo: Arifon ima jasno izraženo vazoailatatorno delovanje koje se ispoljava smanjenjem perifernog otpora u krvnim sudovima. Arifon utiče, na migraciju jona (pre svega kalcijumskih jona) kroz ćelijske opne glatke muskulature krvnih sudova, 4to utiče na smanjenje aktivnosti vazopresornih agenasa. Ovim mehanizmom smanjuje se vazokonstrikcija i dolazi do normalizacije perifernog vaskularnog otpora. Pored direktnog vazodilatatornog delovanja, Arifon, u dozama od 2,5 do 5,0 mg/dan, ispoljava i umereno diuretičko delovanje.

Medicina Rs Grupa

Ranitidin (ranisan)

Glavna tema Gastroenterologija | Komentarisanje isključeno | Sreda - 25. Februar 2015.

Sastav: Jedna film tableta sadrži ranitidin 150 mg (u obliku ranitidin hidrohlorida)

Dejstvo

Ranitidin (Ranisan) selektivno blokira histaminske H2 receptore u parijetalnim ćelijama želudačne sluznice. Smanjuje i spontano i stimulisano lučenje želudačne kiseline. Prema drugim histaminskim receptorima (Hj i H3) kao i prema receptorima na koje deluju drugi medijatori (npr. acetilholin, kateholamini, GAĐA) nema dejstva, pa su mu neželjena dejstva, osim teorijski moguće alergije, neznatna. Klinički najvažnije delovanje je inhibicija dnevne i noćne sekrecije želudačne kiseline. Smanjenje ukupnog volumena želudačnog soka praćeno je i značajnim smanjenjem količine pepsina. Ovim delovanjem ranitidin ublažava tegobe kod svih oboljenja praćenih želudačnom hipersekrecijom.

Medicina Rs Grupa

Amigren (Nomigren)

Glavna tema Opšta grupa | Komentarisanje isključeno | Sreda - 25. Februar 2015.

Sastav

Jedna film tableta sadrži:

Aktivni sastojci:

Propifenazon 200,00 mg
Kofein 80,00 mg
Kamilofin hlorid 25,00 mg
Mekloksamin citrat 20,00 mg
Ergotamintartcrat 0,75 mg

Neaktivni sastojci:

Medicina Rs Grupa

Tedonal

Glavna tema Reumatologija | Komentarisanje isključeno | Sreda - 25. Februar 2015.

Sastav:
Metil-salicilat – 81,5 mg/g
Salicilna kiselina – 12,2 mg/g
Mentol – 27,2 mg/g
Kamfor – 12,9 mg/g
Kapsaicin – 0,0046 mg/g
Ulje eukaliptusa – 5,0 mg/g
Pomoćne supstancije.

Medicina Rs Grupa

Aloprol (salbutamol)

Glavna tema Pulmologija | Komentarisanje isključeno | Sreda - 25. Februar 2015.

Sastav
Jedna tableta sadrži salbutamol 2 mg (u obliku salbutamol sulfata), 5 ml sirupa sadrži salbutamol 2 mg (u obliku salbutamol sulfata), jedan ml rastvora (20 kapi) za inhalaciju sadrži salbufamol 5 mg (u obliku salbutamol sulfata), jedna bočica (dozirani aerosol 200 doza/IO ml) sadrži salbutamol 20 mg (u obliku salbutamol sulfata), jedna doza (jedno aktiviranje ventila) sadrži salbutamol 0.1 mg.

Medicina Rs Grupa